Een beetje geschiedenis

In 1912 liet Henri Francotte, afkomstig uit een rijke familie die eigenaar was van de "koper- en zinkfabrieken" in Luik, hoogleraar aan de universiteit van Luik en zeer gewaardeerd burgemeester van Dalhem, het gebouw optrekken in de 17de-eeuwse Mosaanse renaissancestijl.

schepper-van-dalhem-kasteel-bourgmestre-henri-francotte
Henri Francotte 1856-1918

De man, aan wie wij verschillende grote werken in de streek te danken hebben, zal er helaas maar weinig profijt van hebben, want hij sterft in 1918, uitgeput door de oorlog. Daarna liet hij zijn kasteel na aan zijn zoon Henri.

Deze laatste, die priester was, gaf de plaats een confessioneel tintje, zoals de inscripties op de schoorstenen nog getuigen. Toen de echtgenote van de vroegere burgemeester in 1947 overleed, werd het kasteel toevertrouwd aan het bisdom Luik, dat het "Maison de la Charité" (Huis van de Liefde) oprichtte voor de opvang van behoeftigen, jongeren en gehandicapten.

In 1999 werd de organisatie herzien. Het domein werd opgenomen in het decanaat van Visé en er werd een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk opgericht, "Château de Dalhem", met als doel dit unieke erfgoed en de sociale en evenementiële roeping van de plaats te promoten, in een geest van openheid.

Een nieuw avontuur begint...

La Libre Belgique 2006 en dankzij de medewerking van de Koninklijke Archeologische en Historische Vereniging van Visé en omstreken)

Dalhem-kasteel-samenwerkings-museum