Gebruiksvoorwaarden

het kasteel van Dalhem in watermerk

Ter gelegenheid van de activiteiten waarvoor u zich inschrijft, is het mogelijk dat u wordt gefilmd of gefotografeerd. Deze foto's zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie van de communicatiedragers van onze VZW "Château de Dalhem". Als u niet gefotografeerd wilt worden, laat ons dat dan onmiddellijk weten en wij zullen uw wensen uiteraard respecteren.

Uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorgegeven buiten onze vereniging. In elk geval hebt u het recht uw gegevens te controleren. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht.

Het Château wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich tijdens het verblijf of de activiteiten zouden kunnen voordoen, binnen de grenzen van de geldende wetgeving. De deelnemers moeten verzekerd zijn voor hun activiteit en de geldende wetgeving respecteren (Sabam...)

We kijken ernaar uit u te ontmoeten

Het bestuursorgaan van de VZW.